Pravila

Imajući na umu širok spektar mogućnosti i opasnosti koje proizilaze iz upotrebe Interneta, molimo Vas da pročitate sledeća pravila, kao i opšte zahteve korišćenja internet prezentacije Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (u daljem tekstu: ALIMS), koje smo pripremili u svrhu Vaše zaštite.
Zbog stalnih tehničkih i zakonskih inovacija, postojeći Zahtevi korišćenja moraju se s vremena na vreme menjati ili ažurirati.
Molimo Vas da pažljivo pročitate tekst koji se odnosi na zaštitu privatnosti i autorska prava kao i odricanje od odgovornosti.
Prihvatićete sve rizike koji mogu da nastanu korišćenjem naše internet prezentacije. Sadržaj svih internet stranica isključivo koristite za vlastitu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Zaštita privatnosti

Ova internet stranica je posvećena zaštiti privatnih informacija korisnika internet prezentacije ALIMS-a. Privatnost korisnika shvatamo veoma ozbiljno. Iz razloga što prikupljamo i objavljujemo različite vrste informacija želimo da razumete uslove pod kojima snimamo, čuvamo i koristimo Vaše podatke.
Obaveštavamo Vas da ćemo čuvati i poštovati Vaše lične podatke. Mi ih prikupljamo kako bi mogli da obradimo Vaš zahtev ili da odgovorimo na Vaše pitanje. Informacije koje prikupljamo mogu da sadrže Vaše ime, prezime, adresu, telefonski broj, i-mejl adresu ili druge slične podatke. Navedene podatke koristimo kako bi mogli da Vas kontaktiramo putem telefona, pošte ili i-mejla.
ALIMS obećava da navedene podatke neće prodavati ili ustupati trećim osobama.

Autorska prava

Kompletan sadržaj ove internet prezentacije uključujući tekstove, slike, grafičke prezentacije, audiopodatke i videopodatke je vlasništvo ALIMS.
Sadržaj zaštićen autorskim pravima može se upotrebljavati bez izričitog dopuštenja i sme se koristiti samo u nekomercijalne i privatne svrhe uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava, kao i prava trećih osoba.
Promene, prevodi ili bilo kakvo drugo korišćenje sadržaja mogu biti učinjeni samo uz prethodno dopuštenje ALIMS.
Nije dozvoljena neovlašćena upotreba zaštitnih znakova i logotipova ALIMS. Nepridržavanje autorskih prava ili drugoga intelektualnog vlasništva kao posledicu može imati tužbu prema građanskom ili kaznenom pravu.

Odricanje od odgovornosti

Iako se zalažemo da osiguramo tačnost i pravovremenost informacija na ovoj prezentaciji, nismo odgovorni za eventualnu netačnost informacija, štetu nastalu korišćenjem takvih informacija ili povremeno nefunkcioniranje prezentacije.
Ova internet prezentacija sadrži linkove za internet prezentacije drugih međunarodnih i domaćih organizacija. ALIMS ne snosi odgovornost za bilo kakav netačan sadržaj ili druge prekršaje na internet prezentacijama trećih strana. Linkovi ili tekstovi prema trećim licima koji se pojavljuju na ovoj prezentaciji služe isključivo Vama. Koristeći navedene linkove Vi ćete napustiti internet prezentaciju ALIMS. Pošto ALIMS nema kontrolu nad sadržajem, tačnošću ili sigurnosti stranica internet prezentacija trećih strana, te takve stranice koristite na vlastitu odgovornost.
Informacije na ovoj internet prezentaciji su pažljivo prikupljene i proverene. ALIMS ne snosi odgovornost za informacije, koje su javno prikupljene od trećih lica i postavljene na internet prezentaciji ALIMS.
Ova internet prezentacija pruža i mogućnost postavljanja pitanja koja se odnose na javnost. Prilikom postavljanja pitanja, neophodno je da se pupune svi traženi podaci. ALIMS ne preuzima odgovornost za neadekvatno postavljeno pitanje.
Ova internet prezentacija omogućava pružanje informacija o stepenu realizacije njihovog predmeta u ALIMS-u. Internet stranica Status Vašeg zahteva namenjena je samo nosiocima dozvola, koji su u mogućnosti da slanjem kratkog pitanja dobiju brzu informaciju o stepenu realizacije njihovog predmeta u ALIMS-u. Upite je potrebno slati sa zvaničnih i-mejl adresa nosioca dozvola. ALIMS ne preuzima odgovornost za upite koji su poslati sa yahoo, gmail ili sličnih nezvaničnih adresa.
Odgovornost za upotrebu ove internet prezentacije i preuzimanje podataka preuzima korisnik. ALIMS ne preuzima odgovornost ni za kakvu štetu, posebno korisnikove baze podataka, hardvera i/ili softvera, koja proizilazi iz takvih postupaka.