еПредмет / Статус поднетог захтева

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је омогућила проверу статуса поднетих захтева, односно увид у статус предмета преко апликације "еПредмет".

Молимо вас да у наставку поља упишете број захтева и ваш ПИБ како бисте видели статус Вашег захтева.

ПИБ:
Број захтева:

Унесите податке: ПИБ и број предмета.

У поступку спровођења поверених послова, а у циљу повећања транспарентности у раду, Агенција за лекове и медицинска средства Србије уводи нови начин комуникације са носиоцима дозвола за стављање лека односно медицинског средства у промет, у делу који се односи на статусе већ поднетих захтева.

Када је предмет у статусу ЗАВРШЕНО, тада се не види на претрази јер предмет тада није више у раду. Све док можете видети статус Вашег захтева, РЕШЕЊЕ није спремно за уручење.

На овај начин правна лица брзо и једноставно стичу увид у датум подношења захтева и статус свог предмета у сваком тренутку.

Легенда

Статуси предмета имају ознаке:

01 - Пријем, припрема
02 - Формална процена
03 - Суштинска процена
03 - Унос сертификата анализе
06 - Припрема решења