eUsluge i eUprava

Portal E-UPRAVA


Najčešće postavljena pitanja

1. Koji su preduslovi za rad na portalu eUprave?

Da je osoba registrovana u Agenciji za privredne registre (APR) kao ovlašćeno lice/zakonski zastupnik za pravno lice koje želi da registruje na Portalu eUprava i da ta ista osoba (iz tačke 1 ) poseduje Kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od ovlašćenih sertifikacionih tela (MUP- na ličnoj karti, JP Posta, Privredna komora Srbije, Halcom).
Takođe, na računaru ovlašćenog lica potrebno je instalirati čitač kartice, i neophodne programe za sertifikat (sertifikaciono telo JP Pošta je ove instalacije dostavilo svakom korisniku prilikom preuzimanja kvalifikovanog sertifikata; instalacije za kvalifikovane sertifikate koje izdaje MUP dostupne su na linku: http://ca.mup.gov.rs/ , dok su instalacije za sertifikate PKS dostupne na linku http://www.pks.rs Usluge/Elektronske usluge u Download sekciji
Kada ovlašćeno lice jednom registruje svoje pravno lice na Portalu eUprava, ima mogućnost da u svoju organizaciju dodaje koga god on želi, uz uslov da ta fizička lica poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat. Nakon toga ta lica mogu da podnose zahteve u ime tog pravnog lica.

2. Zašto je važno da popunim i podatke o instituciji/preduzeću na portalu eUprave?

Prilikom podnošenja zahteva (npr. Zahteva za stručno mišljenje) u aplikaciji se pojavljuju i polja: Ime i prezime odg. lica, Naziv kompanije, I-mejl. Da ne biste ta polja, prilikom podnošenja zahteva, svaki put popunjavali potrebno je da u meniju sa desne strane, u oblasti MOJA ORGANIZACIJA / Podaci o instituciji popunite tražene podatke. Ostali traženi podaci tipa: PIB, MB, kontakt tel. ne spadaju u ovu kategoriju iz razloga što vlasnik firme je u mogućnosti da te podatke bilo kad izmeni na svom profilu.

eUprava


3. Postupak ovlašćivanja Ovlašćenog lica na portalu eUprave?

Bitno je da znate da ne može bilo ko iz firme da klikne na OVLAŠĆENO LICE.
Prvo logovanje firme radi onaj koj je u APR kao ovlašćeno lice, on dalje dodaje svoje zaposlene i određuje im privilegije.
Dakle samo ono lice koje stoji na sajtu APR kao ovlašćeno lice može i da klikne na portalu eUprave Ovlašćeno lice, u protivnom će web servis APR-a odbiti registraciju na Portalu.
Primer: Na APR-u ovlašćeno lice je AA, a u firmi je imenovan direktor BB.
Samo AA može da uradi inicijalnu registraciju, da doda svoje zaposlene i dodeli im privilegije, a onda nakon toga oni mogu da se loguju na portal eUprave.

4. Kod podnošenja zahteva omogućeno je da se dodaju i prilozi. Kako je moguće pregledati priloge nakon kompletiranja zahteva?

Ne postoji pregled u okviru samog zahteva ali postoji pregled kod korisnika na profilu, sa desne strane u sivom boksu nalazi se opcija “Moja dokumenta”. U toj opciji možete po EGN broju zahteva pogledati sve priložene priloge (slika dole) opcija „Spisak priložene dokumentacije“

e-uprava-pregled-priloga5. Kada koristim uslugu npr. “Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za dopunu dokumentacije za humani lek”, a kada “Zahtev za dopunu dokumentacije za humani lek”? Kakva je razlika između ove dve usluge?

U slučaju da je Zakonom ili Pravilnikom definisano da je neophodno dostaviti originalnu dokumentaciju u papiru za pokrenuti postupak, onda morate izabrati uslugu “Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za dopunu dokumentacije za humani lek” kojom zakazujete termin dolaska u Agenciju. U zakazanom terminu predajete na Pisarnici originalnu dokumentaciju.
Ukoliko Zakonom ili Pravilnikom nije definisano da je za dopunu neophodan originalan dokument, onda možete podneti dopunu dokumnetacije, odnosno priložiti dokumentaciju direktno preko usluge “Zahtev za dopunu dokumentacije za humani lek”.

Obaveštenje za podnosioce zahteva / 20.12.2016.

Obaveštavamo Vas da je Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) postavila nove elektronske usluge na portalu eUprave, koje su namenjene isključivo za pravna lica, a koje predstavljaju deo projekta “ePodnošenje zahteva klijenata”, koji je implementiran u saradnji sa Direkcijom za eUpravu Republike Srbije.

Navedene eUsluge omogućavaju Vam da:

– elektronski zakažete termin za lično podnošenje zahteva i prateće dokumentacije
– elektronskim putem podnesete zahtev i prateću dokumentaciju u elektronskom obliku.

Ovakvim načinima podnošenja zahteva ALIMS je pored svih dosadašnjih načina prijema zahteva i dokumentacije unapredila proceduru prijema zahteva i klijentima omogućila efikasniji način rada što dovodi do smanjenja troškova kako industriji tako i ALIMS-u.

Predaja zahteva sa dokumentacijom u elektronskom obliku korišćenjem direktnih eUsluga omogućena je svakim danom preko portala eUprave.

Takođe vas obaveštavamo da je na portalu eUprave povećan prilog na 1 MB.


Obaveštenje za podnosioce zahteva 07.11.2016.

Vodič za industriju V.2.0.

eUsluge u regulativi lekova i medicinskih sredstava

eZakazivanje termina

Stručna mišljenja

Stručna mišljenja – kategorizacija leka

MEDICINSKA SREDSTVA / Upis, izmena, dopuna ili obnova upisa medicinskog sredstva u Registar MS, kao i brisanje medicinskog sredstva iz Registra MS

Uvoz neregistrovanog leka / medicinskog sredstva koje nije upisano u Registar MS

Promotivni materijal

Klinička ispitivanja

Dopuna dokumentacije

Kontrola kvaliteta


Izdavanje dozvole za lek i varijacije

Obustavljanje

Delimično obustavljanje

Elektronsko podnošenje zahteva

Stručna mišljenja

Obrazac za izdavanje sertifikata o farmaceutskom proizvodu


eUsluge – pretraživanje podataka

1. Izdavanje dozvole za stavljanje u promet lekova i medicinskih sredstava

  • Podnošenje zahteva za upis medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava (za privredu)

2. Pretraživanje podataka o lekovima i medicinskim sredstvima

  • Pretraživanje lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini za koju je Agencija izdala dozvolu za lek
  • Pretraživanje lekova za upotrebu u humanoj medicini za koju je Agencija izdala dozvolu za lek
  • Pretraživanje medicinskih sredstava
  • Pretraživanje sertifikata serija lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
  • Pretraživanje sertifikata serija lekova za upotrebu u humanoj medicini

3. Davanje informacija i predloga za racionalno korišćenje lekova i medicinskih sredstava (za građane)

4. Preuzimanje registra lekova i medicinskih sredstava (za upravu i privredu)

5. Preuzimanje otvorenih podataka o prometu humanih lekova (za upravu i privredu)

6. Preuzimanje otvorenih podataka o odobrenim kliničkim ispitivanjima

7. Preuzimanje otvorenih podataka o generičkim nazivima medicinskih sredstava