window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-BWJE0V5J2L');

About Jasmina Markovic

This author has not yet filled in any details.
So far Jasmina Markovic has created 17 blog entries.

515-01-04259-2019-4-006

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 515-01-04259-2019-4-006, може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.
515-01-04259-2019-4-006

2022-08-08T12:09:31+02:0008.08.2022|

515-02-01164-22-002

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 515-02-01164-22-002, може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.
515-02-01164-22-002(2)

2022-08-04T10:25:47+02:0004.08.2022|

515-01-04157-2019-4-009

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 515-01-04157-2019-4-009, може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.
515-01-04157-2019-4-009

2022-08-03T13:13:27+02:0003.08.2022|

515-01-04161-2019-4-006

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 515-01-04161-2019-4-006, може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.
515-01-04161-2019-4-006

2022-08-03T13:09:28+02:0003.08.2022|

515-00-00889-2022-7001

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 515-00-00889-2022-7001, може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.
515-00-00889-2022-7001

2022-08-01T16:26:37+02:0001.08.2022|

515-00-00894-2022-7-001(1)

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 515-00-00894-2022-7-001, може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.
515-00-00894-2022-7-001

2022-08-01T16:23:38+02:0001.08.2022|

515-01-04259-2019-4-004

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 515-01-04259-2019-4-004, може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.
515-01-04259-2019-4-004

2022-08-01T16:15:33+02:0001.08.2022|

515-01-00671-2020-4-004

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 515-01-00671-2020-4-004, може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.

515-01-00671-2020-4-004

2022-07-29T12:48:20+02:0029.07.2022|

Обавештење за овлашћене представнике и произвођаће мс : “Верзија 1 (01.07.2022.), Услови и начин признавања иностраних исправа о усаглашености (Декларација о усаглашености) у поступцима који се воде пред Агенцијом – усклађивање националне регулативе услед преласка ЕУ директиве (IVDD) на ЕУ регулативу (IVDR)”

У вези са чланом 110 (3) Регулативе (EU) 2017/746 (са изменама и допунама регулативе (EU) 2022/112), којим је прописан прелазни период за усаглашавање „in vitro“ дијагностичких медицинских средстава са захтевима исте, као и на основу Закона о медицинским средствима („Сл. гласник РС“, бр. 105/2017)…

Кликни овде

2022-07-08T14:37:20+02:0008.07.2022|

515-01-01925-2020-4-006

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 515-01-01529-2022-4-010, може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.

515-01-01925-2020-4-006(1)

2022-07-08T12:27:40+02:0008.07.2022|
Go to Top