Агенција за лекове и медицинска средства Србије од 18.10.2023. године примењује „НОВЕ услове и начин признавања иностраних сертификата о усаглашености медицинских средстава (EC sertifikat) у поступцима који се воде пред Агенцијом“, за све „EC“- сертификате који испуњавају наведене услове без обзира на рок истека важности „EC“- сертификата. Нове верзије обавештења можете преузети на страни Медицинска средства/Важна обавештења.