Важне информације за здравствене раднике

Важне информације за здравствене раднике за лек Ziagen® постављене су у области Фармаковигиланца/Безбедносне информације/Управљање ризицима