Писмо здравственим радницима о тешкој хепатотоксичности која је повезана са применом TEMOZOLOMIDA (Temodal®, Lostris®)

У делу Фармаковигиланца / безбедносне информације објављено је Писмо здравственим радницима о тешкој хепатотоксичности која је повезана са применом TEMOZOLOMIDA (Temodal®, Lostris®)