Писмо здравственим радницима о повезаности ондансетрона (Оndasan®) са дозно-зависним продужењем QT интервала – ревидиране информације о дозирању интравенског облика ондансетрона

Компанија SLAVIAMED d.o.o. у сарадњи са Агенцијом са лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) упутилa је писмо здравственим радницима о новим информацијама везаним за дозирање интравенског облика ондансетрона који се користи за лечење мучнине и повраћања изазваних хемиотерапијом. Ово писмо садржи и нова упутства за понављано дозирање и примену код старијих пацијената.
Информације у овом писму представљају додатак претходном писму здравственим радницима које им је упућено у септембру 2012, у коме је наведена нова максимална појединачна интравенска доза ондансетрона за одрасле пацијенте (писмо је доступно на сајту Агенције у делу Фармаковигиланца/Безбедносне информације ).
Текст Писма здравственим радницима можете погледати овде .