Писмо здравственим радницима о ризицима од хипогамаглобулинемије и бронхиектазија који су повезани са применом микофенолат мофетила/микофенолне киселине

Компаније Roche d.o.o, Sandoz Pharmaceuticals d.d. – Predstavništvo Beograd, Teva Serbia d.o.o. и Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc. Beograd у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) упутиле су писмо здравственим радницима о важним информацијама које се односе на безбедност примене микофенолат мофетила (CellCept®, Micolat®, Trixin®). Активни фармаколошки облик микофенолат мофетила је микофенолна киселина, па се нова упозорења о ризицима од хипогамаглобулинемије и бронхиектазија односе и на лекове који садрже микофенолну киселину као што је лек Myfortic®.
Сажетак безбедносних информација и препоруке
Хипогамаглобулинемија

  • Код пацијената који су примали лек микофенолат мофетил у комбинацији са другим имуносупресивима пријављена је хипогамаглобулинемија повезана са рекурентним инфекцијама.
  • Пацијентима код којих се развију рекурентне инфекције морају се мерити нивои имуноглобулина у серуму.
  • У случајевима дуготрајне, клинички значајне хипогамаглобулинемије, треба размотрити предузимање одговарајућих клиничких мера. У неким од пријављених случајева прелазак са микофенолат мофетила на друге имуносупресиве је довео до нормализације нивоа IgG у серуму.

Бронхиектазије

  • У литератури су објављени извештаји о случајевима бронхиектазија код пацијената који су примали микофенолат мофетил у комбинацији са другим имуносупресивима.
  • Код пацијената код којих се развију перзистентни плућни симптоми, као што је кашаљ и диспнеја, морају се одмах спровести испитивања.
  • У неким од потврђених случајева бронхиектазија, прелазак са микофенолат мофетила на други имуносупресив довео је до побољшања респираторних симптома.

Писмо здравственим радницима можете погледати овде.

Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области „Фармаковигиланца-Пријављивање нежељених реакција на лекове“.

2015-03-02T09:25:10+01:0002.03.2015|

Писмо здравственим радницима: Нове информације о тешким кожним реaкцијама повезаним са применом лека Dilatrend® (карведилол)

Компанија Roche d.o.o. у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) овим путем жели да Вас обавести о новим важним информацијама које се односе на безбедност примене лека Dilatrend®.
Веома ретки случајеви тешких кожних реакција као што су Stevens-Johnson-ov синдром (СЈС) и токсична епидермална некролиза (ТЕН), у неким случајевима са фаталним исходом, забележени су током терапије леком Dilatrend®.
Здравствени радници морају бити опрезни због могућности настанка оваквих реакција и уколико се оне јаве, терапија леком Dilatrend® се мора одмах обуставити.
Текст писма здравственим радницима можете погледати овде .

2014-11-14T13:32:39+01:0014.11.2014|

Нове информације о тешким кожним реaкцијама повезаним са применом лека Xeloda® (капецитабин)

Компанија Roche d.o.o. у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) овим путем жели да Вас обавести о новим важним информацијама које се односе на безбедност примене лека Xeloda®.
Веома ретки случајеви тешких кожних реакција као што су Stevens-Johnson-ov синдром (СЈС) и токсична епидермална некролиза (ТЕН), у неким случајевима са фаталним исходом, забележени су током терапије леком Xeloda®.
Здравствени радници морају бити опрезни због могућности настанка оваквих реакција и уколико се оне јаве морају одмах прекинути терапију леком Xeloda® и обезбедети адекватно лечење, а пацијенте треба упозорити о могућности настанка оваквих реакција и упутити их да хитно потраже медицинску помоћ ако примете било какве симптоме кожних реакција.
Текст писма здравственим радницима можете погледати овде .

2014-01-30T12:19:10+01:0030.01.2014|

Писмо здравственим радницима о пријављеним случајевима некротизирајућег фасцитиса при примени лека Avastin® (bevacizumab)

Компанија Roche d.o.o. у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) овим путем жели да Вас обавести о следећој информацији у вези са безбедносним аспектом примене лека Avastin® (bevacizumab):

 • Некротизирајући фасцитис, укључујући и случајеве са смртним исходом, пријављен је код пацијената који су примали лек Avastin® како у клиничким студијама тако и у постмаркетиншком периоду.
 • Одмах по постављању дијагнозе некротизирајућег фасцитиса, препоручује се прекид терапије леком Avastin® и започињање адекватне терапије насталог стања.

Текст Писма здравственим радницима можете погледати овде .

2013-11-12T09:42:11+01:0012.11.2013|
Go to Top