Писмо здравственим радницима о ризицима од хипогамаглобулинемије и бронхиектазија који су повезани са применом микофенолат мофетила/микофенолне киселине

Компаније Roche d.o.o, Sandoz Pharmaceuticals d.d. – Predstavništvo Beograd, Teva Serbia d.o.o. и Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc. Beograd у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) упутиле су писмо здравственим радницима о важним информацијама које се односе на безбедност примене микофенолат мофетила (CellCept®, Micolat®, Trixin®). Активни фармаколошки облик микофенолат мофетила је микофенолна киселина, па се нова упозорења о ризицима од хипогамаглобулинемије и бронхиектазија односе и на лекове који садрже микофенолну киселину као што је лек Myfortic®.
Сажетак безбедносних информација и препоруке
Хипогамаглобулинемија

  • Код пацијената који су примали лек микофенолат мофетил у комбинацији са другим имуносупресивима пријављена је хипогамаглобулинемија повезана са рекурентним инфекцијама.
  • Пацијентима код којих се развију рекурентне инфекције морају се мерити нивои имуноглобулина у серуму.
  • У случајевима дуготрајне, клинички значајне хипогамаглобулинемије, треба размотрити предузимање одговарајућих клиничких мера. У неким од пријављених случајева прелазак са микофенолат мофетила на друге имуносупресиве је довео до нормализације нивоа IgG у серуму.

Бронхиектазије

  • У литератури су објављени извештаји о случајевима бронхиектазија код пацијената који су примали микофенолат мофетил у комбинацији са другим имуносупресивима.
  • Код пацијената код којих се развију перзистентни плућни симптоми, као што је кашаљ и диспнеја, морају се одмах спровести испитивања.
  • У неким од потврђених случајева бронхиектазија, прелазак са микофенолат мофетила на други имуносупресив довео је до побољшања респираторних симптома.

Писмо здравственим радницима можете погледати овде.

Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области „Фармаковигиланца-Пријављивање нежељених реакција на лекове“.