Писмо здравственим радницима

Објављено је писмо здравственим радницима о новим важним информацијама које се односе на безбедност примене лека Invirase® (саквинавир).

2014-12-12T11:44:25+01:0012.12.2014|

Писмо здравственим радницима о новим препорукама везаним за праћење електрокардиограма код претходно нелечених пацијената који започињу терапију леком Invirase® (саквинавир)

Компанија F. Hoffmann-La Roche Ltd. у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) овим путем жели да Вас обавести о новим препорукама везаним за праћење електрокардиограма (EKG) код претходно нелечених пацијената који започињу терапију леком Invirase® (саквинавир). Нове информације су укључене у Сажетак карактеристика лека (SmPC) за лек Invirase®.

Сажетак:

    • Примећено је дозно зависно продужење QT и PR интервала, код здравих добровољаца који су примали терапију леком Invirase појачаним ритонавиром.
    • Пацијенти заражени HIV-1 који први пут започињу терапију, треба да је започну са редукованом дозом од 500 mg лека Invirase два пута дневно првих седам дана, а затим да наставе терапију са стандардном дозом од 1000 mg два пута дневно (увек у комбинацији са 100 mg ритонавира два пута дневно и одговарајућим антиретровирусним агенсом).
    • Поред прегледа који се ради пре почетка терапије, EKG треба радити код пацијената који први пут почињу терапију и отприлике десетог дана након њеног почетка, тј. дана када се постигне средње максимално продужење QTcF.
    • За пацијенте који примењују терапију леком Invirase/ритонавир (1000/100 mg два пута дневно), препоруке за праћење EKG-a остају непромењене.

Писмо здравственим радницима можете погледати овде .

Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области Фармаковигиланца-Пријављивање нежељених реакција на лекове.

2014-12-12T10:53:37+01:0012.12.2014|
Go to Top