Писмо здравственим радницима o важности утврђивања „wild-type“ RAS гена (егзони 2, 3 и 4 KRAS и NRAS) пре започињања терапије леком Erbitux® (цетуксимаб)

Компанија Merck Serono у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), овим путем жели да Вас обавести о следећем:

Сажетак

Пре почетка терапије леком Erbitux неопходно је доказати присуство „wild-type“ RAS гена (егзони 2, 3 и 4 KRAS и NRAS). RAS мутациони статус (егзони 2, 3 и 4 KRAS и NRAS) потребно је одредити у лабораторији са искуством, коришћењем валидиране методе.
Пре почетка терапије леком Erbitux до сада је било потребно одредити KRAS мутациони статус на егзону 2, међутим додатни подаци су указали да је такође неопходно доказати присуство „wild-type“ RAS гена (егзони 2, 3 и 4 KRAS и NRAS).
Код пацијената са метастатским колоректалним карциномом који су примали лек Erbitux у комбинацији са хемиотерапијом FOLFOX4, а чији тумори показују RAS мутације (егзони 2, 3 и 4 KRAS и NRAS) уочено је мање укупно преживљавање (overall survival, OS), преживљавање без прогресије болести (progression-free survival, PFS) и удео пацијената са повољним објективним одговором (objective response rate, ORR) у односу на пацијенте који су примали само протокол FOLFOX4.
Од сада је контраиндикована примена лека Erbitux у комбинацији с хемиотерапијом која садржи оксалиплатин (нпр. FOLFOX4) код пацијената са метастатским колоректалним карциномом чији тумори имају RAS мутацију (егзони 2, 3 и 4 KRAS и NRAS) или је RAS мутациони статус непознат.

Текст писма здравственим радницима можете погледати овде .

Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области „Фармаковигиланца-Пријављивање нежељених реакција на лекове“.