Писмо здравственим радницима о новим ограничењима индикације и препорукама за праћење примене лека Bivalos (stroncijum-ranelat).

У делу Фармаковигиланца / безбедносне информације објављено је Писмо здравственим радницима о новим ограничењима индикације и препорукама за праћење примене лека Bivalos (stroncijum-ranelat).