Писмо здравственим радницима које садржи ажуриране информације о примени лека Venclyxto▼ (венетоклакс) у вези са синдромом туморске лизе (СТЛ) код пацијената са хроничном лимфоцитном леукемијом (ХЛЛ)

Носилац дозволе за лек Venclyxto▼ (венетоклакс), AbbVie d.o.o. Beograd, у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), проследиo je писмо здравственим радницима које садржи ажуриране информације о примени лека Venclyxto▼ у вези са синдромом туморске лизе (СТЛ) код пацијената са хроничном лимфоцитном леукемијом (ХЛЛ)
Сажетак
• Смртни случајеви повезани са синдромом туморске лизе (СТЛ) забележени су и код пацијената који су примали најмање дозе венетоклакса примењене према шеми титрације дозе.
• СТЛ је познати ризик примене венетоклакса.
• Потребно је да се сви пацијенти стриктно придржавају титрације дозе и мера минимизације ризика од настанка СТЛ-а као што је наведено у Сажетку карактеристика лека (СмПЦ).
• Картице за пацијенте биће достављене хематолозима како би их могли уручити сваком пацијенту којем је овај лек прописан.

Текст писма здравственим радницима можете погледати ОВДЕ .

Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области „Фармаковигиланца – Пријављивање нежељених реакција на лекове“ .