Нови обрасци за увоз нерегистрованог лека, односно медицинског средства које није уписано у Регистар медицинских средстава

На снагу је ступио Правилник о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава („Службени гласник РС“, бр. 2/2014).
На сајту Агенције, у области Регулатива постављени су нови обрасци:

  • Захтев за увоз нерегистрованог лека, односно медицинског средства које није уписано у Регистар медицинских средстава
  • Предлог за увоз нерегистрованог лека, односно медицинског средства које није уписано у Регистар медицинских средстава за одређеног пацијента или групу пацијената