Измена и допуна Правилника о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на медицинска средства

Измена и допуна правилника о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на медицинска средства објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 21/2014 постављен је у области Регулатива/Медицинска средства