Фармакотерапијски водич 6

Агенција за лекове и медицинска средства Србије обавештава здравствену јавност да је из штампе изашло ново издање стручне публикације: „Фармакотерапијски водич 6“. Еминентни стручњаци из различитих области медицине и фармације су у континуитету наставили рад и праћењем фармакотерапије у свету и код нас, обезбедили савремене, на доказима засноване информације о лековима.
Подаци и информације су приказани на концизан, лако разумљив и методолошки прикладан начин тако да представљају корисне смернице, како за клиничаре у различитим областима медицине, тако и за лекаре и фармацеуте (у апотекама, ординацијама, фармацеутској индустрији, регулаторним органима итд.) којима су актуелне информације неопходне за свакодневни рад.
„Фармакотерапијски водич 6“ на прикладан начин омогућава лако претраживање података и кориснику пружа обиље корисних информација и представља неопходан инструктивни медијум за свакодневни рад здравствених радника. О набавци „Фармакотерапијског водича 5“ заинтересовани могу добити више информација на веб адреси АЛИМС/О Агенцији/Публикације