Обавештење за спонзоре клиничких испитивања

Обавештавамо вас да је на интернет страници Агенције за лекове и медицинска средства Србије (www.alims.gov.rs) у делу COVID-19 постављено Упутство за спонзоре клиничких испитивања у време трајања ванредног стања_в3.0 .

Измена се односи на Руковање испитиваним леком.

Измене у односу на претходну верзију су маркиране жутом бојом.