Нови Правилник о документацији и начину увоза лекова који се употребљавају у ветеринарској медицини

У области РЕГУЛАТИВА/Ветеринарски лекови/Правилници објављен је под редним бројем 14. Правилник о документацији и начину увоза лекова који се употребљавају у ветеринарској медицини који немају дозволу за лек, као и о условима, начину и поступку увоза медицинских средстава која нису уписана у регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини („Службени гласник РС“, бр. 86/2015 од 14.10.2015.године). Нови обрасци поставњени су у области РЕГУЛАТИВА/Ветеринарски лекови/Обрасци .

2015-10-27T14:57:57+01:0027.10.2015|

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Имајући у виду све већи број захтева у којима се физичка лица обраћају Агенцији за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) са молбом за увоз нерегистрованих лекова или медицинских средстава за потребе свог или лечења својих најближих, АЛИМС општу и стручну јавност обавештава о следећем:
Физичка лица не могу бити увозници нити предлагачи увоза нерегистрованих лекова или медицинских средстава, па самим тим не могу подносити захтеве за њихов увоз АЛИМС-у.

Наиме, према Правилнику о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава („Сл. гласник РС“, бр.2/14, 14/14, 111/14, 52/15) АЛИМС издаје дозволу за увоз нерегистрованих лекова или медицинских средстава на основу захтева који АЛИМС-у подноси носилац дозволе за промет лекова односно медицинских средстава на велико (издате од стране Министарства здравља) тј. увозник у име и за рачун предлагача увоза.

Предлагач увоза нерегистрованог лека, односно медицинског средства може само бити здравствена установа, као и Министарство надлежно за послове одбране, како је дефинисано Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС,“ бр. 30/10 и 107/12).

Закон о лековима и медицинским средствима не дозвољава слање лекова и медицинских средстава путем поште. Наиме, чланом 134.и чл 198.- сходна примена, наведеног закона експлицитно је прописано да је забрањен промет лека и медицинског средства поштом. Имајући у виду да наведена законска одредба изричито забрањује слање лека и медицинског средства поштом, не постоји правна могућност за изузимање било ког појединачног случаја.

Овом приликом се моле сви грађани, да не упућују овакве молбе/захтеве АЛИМС-у, већ да се консултују са здравствном установом у којој се лече о процедури добијања лека који нема дозволу за лек или медицинског средства које није уписано у Регистар медицинских средстава у Републици Србији. Такође, стручне службе АЛИМС-а стоје на располагању запосленима у здравственим установама за консултације поводом реализације оваквих захтева.

2015-06-26T17:35:49+02:0026.06.2015|
Go to Top