Промет и потрошња лекова за 2017. годину

Испуњавајући обавезу поверену Законом о лековима и медицинским средствима Агенција за лекове и медицинска средства Србије је објавила своју редовну публикацију „Промет и потрошња лекова – 2017. година“.
Подаци који су прикупљени обрађују се у складу са препорукама Светске здравствене организације и методологијом која обезбеђује добијање и приказ финансијско-статистичких показатеља и здравствених фармакоекономско-епидемиолошких показатеља употребе лекова у нашој средини.

Све детаље око набавке књиге можете видети на страни Публикације