Преглед одобреног промотивног материјала

Преглед одобреног промотивног материјала и друге документације која се односи на оглашавање лека и медицинског средства постављено је у функционалној области Хумани лекови/ Оглашавање лекова и Медицинска средства /Оглашавање медицинских средстава