Оглашавање медицинских средстава

Одобравање оглашавања лекова и медицинских средстава

АЛИМС даје одобрење за употребу промотивног материјала и друге документације која се односи на оглашавање лека и медицинског средства.


ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНОГ ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА
период 01.09.2010-18.08.2021.


Оглашавање лекова и медицинских средстава јесте сваки облик давања истинитих информација о леку општој и стручној јавности у вези прописивања лекова, снабдевања, продаје и потрошње и обухвата:

  1. рекламирање путем средстава јавног информисања, укључујући и Интернет;
  2. рекламирање на јавним местима и друге облике рекламирања (поштом, посетама и сл.);
  3. промоцију здравственим и ветеринарским радницима који прописују лекове, и то обавештавањем на стручним скуповима,у стручним часописима и другим облицима промоције; 
  4. давање бесплатних узорака стручној јавности;
  5. спонзорисање научних и промотивних скупова у којима учествује стручна јавност (плаћањем трошкова за пут, смештај, исхрану, као и трошкова обавезног учешћа на научним и промотивним скуповима).

Не сматра се оглашавањем лека само навођење имена лека, односно ИНН, односно жига уколико он служи искључиво као подсетник.
Промовисање лека стручној јавности мора да садржи основне податке о леку из дозволе за лек, односно податке који су усклађени са сажетком карактеристика лека, као и податке који се односе на режим издавања лека.
Лекови који се издају без рецепта могу се рекламирати у средствима јавног информисања и на други начин, односно могу се давати информације о њиховом деловању само у складу са Сажетком карактеристика лека који је саставни део дозволе за лек.
Рекламирање лекова и медицинских средстава мора бити објективно и не сме доводити у заблуду.Oбрасци
Упутства