Писмо здравственим радницима

Објављено је писмо здравственим радницима у вези са препорукама за тестирање пацијената пре започињања терапије лековима који садрже 5-флуороурацил (i.v.), капецитабин и тегафур, ради утврђивања недостатка ДПД ензима који их излаже повећаном ризику од тешке токсичности.

2020-06-04T10:26:15+02:0004.06.2020|

Писмо здравственим радницима у вези са препорукама за тестирање пацијената пре започињања терапије лековима који садрже 5-флуороурацил (i.v.), капецитабин и тегафур, ради утврђивања недостатка ДПД ензима који их излаже повећаном ризику од тешке токсичности

Носиоци дозвола за лекове који садрже 5-флуороурацил (i.v.) и капецитабин у Р. Србији: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd, Quatalia d.o.o, Actavis d.o.o. Beograd, PharmaSwiss d.o.o Beograd, Farmalogist d.o.o. Beograd и Alvogen Pharma d.o.o, у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), упутили су писмо здравственим радницима у вези са препорукама за тестирање пацијената пре започињања терапије лековима који садрже 5-флуороурацил (i.v.), капецитабин и тегафур, ради утврђивања недостатка ДПД ензима који их излаже повећаном ризику од тешке токсичности:

Сажетак
• Пацијенти са делимичним или потпуним недостатком ензима дихидропиримидин дехидрогеназе (ДПД) изложени су повећаном ризику од тешке токсичности током лечења флуоропиримидинима (5-ФU, капецитабин, тегафур).
• Препоручује се фенотипско и/или генотипско тестирање пре започињања терапије флуоропиримидинима.
• Лечење лековима који садрже 5-ФУ, капецитабин или тегафур контраиндиковано је код пацијената којима је утврђен потпуни недостатак ДПД ензима.
• Код пацијената којима је утврђен делимичан недостатак ДПД ензима треба размотрити смањење почетне дозе.
• Терапијско праћење флуороурацила може побољшати клиничке исходе код пацијената који примају континуиране инфузије 5-флуороурацила.

Текст писма здравственим радницима можете погледати овде .

Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области „Фармаковигиланца-Пријављивање нежељених реакција на лекове“ .

2020-06-04T10:20:00+02:0004.06.2020|
Go to Top