Подношење захтева за контролу квалитета лека у складу са Мишљењем Министарства здравља

Детаљи који се односе на подношење захтева за контролу квалитета лека у складу са Мишљењем Министарства здравља доступно је на страни Информације – Носиоци дозвола