Информације – носиоци дозвола

 • ОБАВЕШТЕЊЕ о начину подношења захтева након укидања ванредног стања
  10.07.2020.

  Важно обавештење клијентима Агенције за лекове и медицинска средства Србије у вези са пријемом захтева из надлежности рада Агенције можете преузети ОВДЕ (Верзија 8. важи од 13.07.2020.)

 • Подношење захтева и документације у електронском облику за поступке добијања одобрења за употребу промотивног материјала за лек
  30.06.2020.

  Агенција за лекове и медицинска средства Србије ће од 01.07.2020. приликом подношења захтева за следеће поступке:
  1. Одобрење за употребу промотивног материјала за лек, општој јавности
  2. Одобрење за употребу промотивног материјала за лек, стручној јавности

  користити ново информатичко решење које се односи на коришћење еПортал ЛЕК .

  еПортал ЛЕК омогућава подношење захтева и пратеће документације у електронском облику од стране клијената и интерног система којег користи Агенција, у решавању захтева клијената.

  За нови начин пословања путем еПортала ЛЕК неопходно је да клијент преузме САГЛАСНОСТ за електронско пословање са Агенцијом. Сагласност и сва обавештења у вези еПортала ЛЕК налазе се на сајту Агенције, у функционалној области еУслуга и еУправа.

  Обавештење о начину подношења захтева након укидања ванредног стања, као и сва упутства везана за пријем захтева електронским путем налази се у функционалној области COVID-19

Прикажи још обавештења
 • ОБАВЕШТЕЊЕ о начину подношења захтева након укидања ванредног стања
  10.07.2020.

  Важно обавештење клијентима Агенције за лекове и медицинска средства Србије у вези са пријемом захтева из надлежности рада Агенције можете преузети ОВДЕ (Верзија 8. важи од 13.07.2020.)

 • Подношење захтева и документације у електронском облику за поступке добијања одобрења за употребу промотивног материјала за лек
  30.06.2020.

  Агенција за лекове и медицинска средства Србије ће од 01.07.2020. приликом подношења захтева за следеће поступке:
  1. Одобрење за употребу промотивног материјала за лек, општој јавности
  2. Одобрење за употребу промотивног материјала за лек, стручној јавности

  користити ново информатичко решење које се односи на коришћење еПортал ЛЕК .

  еПортал ЛЕК омогућава подношење захтева и пратеће документације у електронском облику од стране клијената и интерног система којег користи Агенција, у решавању захтева клијената.

  За нови начин пословања путем еПортала ЛЕК неопходно је да клијент преузме САГЛАСНОСТ за електронско пословање са Агенцијом. Сагласност и сва обавештења у вези еПортала ЛЕК налазе се на сајту Агенције, у функционалној области еУслуга и еУправа.

  Обавештење о начину подношења захтева након укидања ванредног стања, као и сва упутства везана за пријем захтева електронским путем налази се у функционалној области COVID-19

Прикажи још обавештења
Прикажи још обавештења