ОБАВЕШТЕЊЕ за подносиоце захтева за измену/допуну уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава

Обавештавају се носиоци уписа медицинских средстава у Регистар медицинских средстава, да је у функционалној области Pегулатива/Mедицинска средства/упутства, постављено Упутство за подношење захтева за измену/допуну уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава.