Заштита животне средине

У циљу подизања свести јавности о правилном одглагању отпада на сајту Агенције за лекове и медицнска средства Србије постављена је презентација Управљање отпадом у АЛИМС-у у делу О Агенцији / Презентације