Ново упутство за носиоце дозволе за лек

Објављено је упутство носиоцима дозвола за лекове у АЛИМС-у у вези са поступком одобравања едукативних материјала као додатних мера минимизације ризика – Верзија 1.0, 12/2016. Упутство се налази у области Фармаковогиланца/Носиоци дозвола за лекове /