Pretraživanje uvoznih dozvola

Detalji o uvoznoj dozvoli:

Proizvod: Natulan, kapsula, tvrda, 50mg
Generički naziv: prokarbazin
Proizvođač: Haupt Pharma Amareg Gmbh, Donaustaufer Strasse 378, Regensburg, Nemačka
Broj dozvole: 515-07-00183-21-002
Datum dozvole: 08.03.2021. 13:29
Količina: 20
Korisnik: AU JASFARM, Kraljevo, Republika Srbija

Povratak na rezultate pretrage


Nova pretraga

Datum ažuriranja: 17.01.2022.