Pretraživanje uvoznih dozvola

Detalji o uvoznoj dozvoli:

Proizvod: Ospolot® 200mg, film tableta, 200 mg
Generički naziv: sultiam
Proizvođač: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, Weg beim Jäger 214, Hamburg, Nemačka
Broj dozvole: 515-07-00777-21-003
Datum dozvole: 23.07.2021. 11:41
Količina: 100
Korisnik: AU ATLIĆ, Ub, Republika Srbija

Povratak na rezultate pretrage


Nova pretraga

Datum ažuriranja: 17.01.2022.