Pretraživanje uvoznih dozvola

Detalji o uvoznoj dozvoli:

Proizvod: Tioguanine, tableta, 40mg
Generički naziv: tioguanin
Proizvođač: EXCELLA GMBH & CO. KG, Nurnberger str.12, Feucht, Nemačka
Broj dozvole: 515-07-01382-21-003
Datum dozvole: 14.12.2021. 9:06
Količina: 30
Korisnik: AU SANIFARM TUTIN, Tutin, Republika Srbija

Povratak na rezultate pretrage


Nova pretraga

Datum ažuriranja: 17.01.2022.