window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-3280354-1');

About new_alims_adm

This author has not yet filled in any details.
So far new_alims_adm has created 37 blog entries.

515-01-02490-2017-4-008

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 515-01-02490-2017-4-008, може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.

515-01-02490-2017-4-008(8)

2022-06-02T16:26:56+02:0002.06.2022|

515-01-02309-2019-4-006

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 515-01-02309-2019-4-006, може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.

515-01-02309-2019-4-006(1)

2022-06-02T16:25:39+02:0002.06.2022|

515-01-01082-2019-4-004

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 515-01-01082-2019-4-004, може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.

515-01-01082-2019-4-004(1)

2022-06-02T16:24:21+02:0002.06.2022|

515-01-01081-2019-4-004

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 515-01-01081-2019-4-004, може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.

515-01-01081-2019-4-004(4)

2022-06-02T16:23:10+02:0002.06.2022|

515-00-00238-2022-7-001

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 515-00-00238-2022-7-001, може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.

515-00-00238-2022-7-001

2022-06-02T16:19:53+02:0002.06.2022|

Обавештење о издавања авансних фактура и е-фактура преко портала е-фактуре

У складу са одредбама Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС” бр. 44/2021, 129/2021) Агенција за лекове и медицинска средства Србије има обавезу издавања авансних фактура и фактура путем портала е-Фактуре. Агенција за лекове и медицинска срества Србије ће до 01.07.2022. године путем портала е-Фактуре достављати авансне фактуре за извршене уплате, а од 01.07.2022. године почеће и достава фактура путем портала е-Фактуре.“

2022-05-24T12:29:09+02:0024.05.2022|

515-02-00643-22-003

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 515-02-00643-22-003, може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.

515-02-00643-22-003(4)

2022-05-24T12:27:57+02:0024.05.2022|

Обавештење за носиоце дозволе везано за ветеринарске лекове за оралну примену који садрже колистин

У складу са одредбама Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС” бр. 30/2010, 107/2012, 105/17 – др. закон и 113/17 – др. закон) и Правилника о условима, садржају документације и начину одобрења измене или допуне дозволе за стављање лека у промет („Службени гласник РС“ бр. 30/2012), Агенција за лекове и медицинска средства Србије обавештава носиоце дозволе следеће:
Одлуком бр. EMA/160340/2015, окончан је арбитражни поступак бр. EMEA/V/A/106, који се односи на све лекове за употребу у ветеринарској медицини који садрже колистин, а намењени су за оралну примену. У складу са овим арбитражним поступком, потребно је да носиоци дозволе за лек поднесу одговарајућу варијацију како би ускладили обележавање лека.

2022-05-13T18:12:03+02:0013.05.2022|

515-01-05019-2021-4-006

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.

515-01-05019-2021-4-006

2022-05-09T11:32:04+02:0030.03.2022|
Go to Top