Поштовани,

 

Од 10.06.2024.године за ASMF за предмете који су запримљени у SUD-у одговорне особе су Милан Војводић и Ивана Џунић.

ASMF се може доставити мејлом, cloud-share file сервисом (WeTransfer, OneDrive, Dropbox etc) на адресе:

ivana.dzunic@alims.gov.rs

milan.vojvodic@alims.gov.rs