Објављена је верзија 3.0 Упутства о начину достављања поднесака из области фармаковигиланце. Ажурирано Упутство, доступно је у функционалној целини Фармаковигиланца/ Носиоци дозвола за лекове.