Агенција за лекове и медицинска средства Србије се обраћа јавности у Републици Србији поводом објава у медијима – конкретно, на порталу www.republika.rs и у штампаном издању дневног листа Српски телеграф на тему наводних ризика по здравље од лекова – сирупа за децу. Научно и стручно аргументовано, најоштрије демантујемо наводе да се на тржишту Србије налазе лекови за децу који су добили дозволу за стављање у промет од Агенције а да нису задовољили највише европске и светске стандарде у погледу квалитета, ефикасности а посебно безбедности за пацијенате.
Наиме, 25.01.2024.године, под насловом „ПРЕПИСУЈУ БЕБАМА ЛЕК СА ОТРОВОМ! Родитељи, добро погледајте састав – канцерогени заслађивачи у сирупима које сваки дан користите!“ као и на насловници и у посебном тексту у штампаном издању дневног листа Српски телеграф од 28. јануара 2024 под насловом „Преписују бебама сируп са отровом – у себи има канцерогени аспартам“ се истиче како супстанца аспартам – вештачки, нешећерни заслађивач представља потенцијални ризик по здравље а у самим насловима је очигледно донет и закључак како је то извесност и велика опасност, пре свега за бебе узраста од 6 месеци и децу узраста до 12 година старости.
Експерти Агенције су спровели увид у документацију о леку Cefzil®, 250 mg/5 mL, грануле за оралну суспензију као и важећу правну регулативу на нивоу Србије као и Европске уније са којом је наша земља у највећој мери усаглашена. Такође смо поново проучили званичне ставове како Европске агенције за лекове тако и Светске здравствене организације, како за лек Cefzil наведен у медијским објавама, тако и за све друге лекове који садрже супстанцу аспартам.
Додатно је увидом у базу података о пријавама нежељених реакција коју води Агенција утврђено да није евидентирана ниједна пријава која би указивала на повезаност лека Cefzil или било ког другог лека који садржи аспартам са евентуалним карциномима код деце или било које друге групе пацијената.
Из свега наведеног је закључено да аспартам није на било који начин забрањена супстанца у саставу било ког лека, нити је на било који начин потврђена штетност и канцерогеност ове супстанце због које би морала бити примењена било каква регулаторна мера. Самим тим је неистинита тврдња да је аспартам односно лекови који садрже канцероген и лаж је да се у Србији „бебама преписује лек са отровом“.
Овим неутемељеним тврдњама и паушалним оценама се изазива паника код опште популације, посебно родитеља и старатеља деце и одојчади која примају ове лекове, што директно позива на Члан 343 Кривичног законика у којем се наводи да „Ко изношењем или проношењем лажних вести или тврђења изазиве панику… или осујети или значајније омете спровођење одлука и мера државних органа или организација које врше јавна овлашћења, казниће се затворском казном у трајању од три месеца до три године и новчаном казном. А ако је дело… учињено путем средстава јавног информисања или сличних средства, учинилац ће бити кажњен затворском казном у трајању од шест месеци до пет година.“
Имајући наведено у виду, очекујемо потпуни демант објава у наведеним медијима у складу са важећом правном регулативом, како би се колико је то могуће умирила јавност и родитељи у односу на ову тему и умањила штета у погледу поверења у одлуке и ауторитет Агенције, која у сваком тренутку стоји иза својих стручних процена и квалитета рада који је у потпуно у интересу здравља пацијената у Републици Србији.