Поштовани, на страни: регулатива/медицинска средства/ упутства, објављена је нова верзија упутства за подношење захтева за измену/допуну регистрација медицинског средства.