Објављено је Упутство о достављању Периодичног извештаја о безбедности лека (ПСУР) АЛИМС-у (верзија 2.0) ажурирано у складу са изменама Правилника о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове (Сл. гласник РС, бр. 64/2011, 75/2017, 82/2017 и 107/2023). Ажурирано Упутство доступно је у функционалној целини Фармаковигиланца/Носиоци дозвола за лекове.