Obaveštavamo Vas da zahteve za veterinarske lekove – Sertifikat o Farmaceutskom proizvodu (CPP)
od 6.11.2023. podnosite preko ADIS LEK sistema, uputstvo za korišcenje nalazi se na stranici sajta Agencije za lekove – eUsluge i eUprava.