На веб сајту агенције – (https://www.alims.gov.rs/eusluge-i-euprava/) постављени су нови обрасци– Сагласност подносиоца захтева са електронском комуникацијом за лекове односно медицинска средства.
Уколико је у протеклом периоду дошло до измена корисника апликације са електронском комуникацијом, одговорног лица или других података који се налазе на обрасцу потребно је да до 15.09.2023. године доставите нове сагласности о електронској комуникацији са ажурираним подацима путем општег мејла: hygia@alims.gov.rs.