Компанија Quatalia d.o.o. као носилац дозволе у Републици Србији обавестила је Агенцију за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) да због одступања у квалитету добровољно повлаче из промета одређене серије лека Dakarbazin, прашак за раствор за инјекцију/инфузију. Могућа појава ружичасте боје након реконституције прашка је узрокована једним деградационим продуктом лека, који може изазвати иритацију вена након примене. За више информација прочитајте Алерт за лек овде.