АЛКАЛОИД Д.О.О. БЕОГРАД као носилац дозволе за лек у Републици Србији је обавестио Агенцију за лекове и медицинска средства Р. Србије (AЛИМС) да за горе наведене серије лека ANALGIN®, 2,5 g/5mL, раствор за инјекцију, 50x5mL постоји мање одступање у паковању.
Дате серије овог лека, у односу на претходно увезене серије, не садрже алуминијску фолију на пластичном PVC улошку која се наводи у Упутству за лек, поглавље 6. Садржај паковања и остале информаије, Како изгледа лек АNALGIN и садржај паковања.
Проценом ризика утврђено је да ово одступање нема никакав утицај на квалитет лека у ампулама, те се лек може користити на прописан начин у складу са Упутством за лек, које се налази унутар паковања.
За више информација прочитајте Алерт за лек ОВДЕ.