Писмо здравственим радницима  путем којег се здравствени радници подсећају о  ограничењима у примени ФЛУОРОХИНОЛОНА за системску и инхалациону примену, услед ризика од настанка онеспособљавајућих, дуготрајних и потенцијално иреверзибилних нежељених дејстава.

 Текст:

Носиоци дозвола за лекове који садрже флуорохинолонске антибиотике: ципрофлоксацин, левофлоксацин, офлоксацин, моксифлоксацин и норфлоксацин, у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), желе да Вас обавесте о следећем:

Сажетак

 • Подаци из последње студије спроведене на нивоу ЕУ указују на то да се флуорохинолони и даље примењују у индикацијама које нису препоручене.

 

 • Немојте прописивати флуорохинолонске антибиотике у следећим ситуацијама:
  • пацијентима који су претходно доживели озбиљне нежељене реакције повезане са хинолонским или флуорохинолонским антибиотицима
  • за лечење инфекција које нису озбиљне или самоограничне (као што су пхарyнгитис, тонсиллитис и акутни бронхитис)
  • за благе до умерено тешке инфекције (укључујући некомпликовани циститис, акутну егзацербацију хроничног бронхитиса и хроничне опструктивне болести плућа (ХОБП), акутни бактеријски риносинузитис и акутни отитис медиа), осим ако није могуће применити друге антибиотике препоручене за ове инфекције
  • за небактеријске инфекције, нпр. небактеријски хронични простатитис
  • за превенцију путничких дијареја или понављајућих инфекција доњег дела уринарног тракта.

 

 • Примена наведених лекова повезује се са појавом веома ретких, озбиљних, онеспособљавајућих и потенцијално иреверзибилних нежељених реакција. Због тога их треба прописивати искључиво након пажљиве процене користи и ризика приликом примене код сваког пацијента појединачно.

Текст писма здравственим радницима можете погледати овде.

Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области „Фармаковигиланца-Пријављивање нежељених реакција на лекове“.