Упутство за подношење захтева за одобрење клиничких испитивања в2.0, Мај 2023

На сајту АЛИМС-а у функционалној области Регулатива/Хумани лекови/Упутства/Садржај документације за клиничка испитивања је објављено допуњено „Упутство за подношење захтева за одобрење спровођења клиничког испитивања“,у којем се налазе смернице за подношење захтева са документацијом за одобрење клиничког испитивања у Републици Србији. Наведено упутство можете преузети ОВДЕ.