Обавештавају се спонзори клиничких испитивања у Републици Србији да примена база података тј. регистара чији су власници трећа лица која нису повезана са спонзором, кроз које се врши прикупљање података о потенцијалним испитаницима а чија сврха и правни основ немају утемељење у Закону о заштити података о личности (у смислу одобравања спровођења клиничких испитивања), тј. да се прикупљање података о потенцијалним испитаницима у клиничким испитивањима у нашој земљи кроз наведене базе података (регистре) неће процењивати нити одобравати од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) и Етичког одобора Србије (ЕОС), с обзиром на то да наведено није у надлежности ове две институције. Употреба база података тј. регистара од стране трећих лица која нису директно повезана са спонзором и где се прикупљање података о испитаницима не врши у сврху конкретног клиничког испитивања за спонзора у складу са уговором склопљеним са спонзором, већ у сврху прављења регистра пацијената који би могли бити потенцијални испитаници у будућим клиничким испитивањем, није у складу са одредбама законских и подзаконских аката који дефинишу заштиту података о личности и у том смислу и одобравања спровођења клиничких испитивања. У складу са наведеним, спонзори су у обавези да примену горе наведених база података тј. регистара не достављају на одобравање нити кроз Информисани пристанак (основни или посебни), ни кроз остала документа, у супротоном АЛИМС и ЕОС ће одбити њихову примену.Спонзори су у обавези да уклоне информације о горе наведеним базама података тј. регистрима из документације у којој се наводи њихова примена, а да коригована документа поднесу као суштинску измену и допуну. У делу Хоме/Регулатива/Хумани лекови/ Упутства/Садржај документације за клиничка испитивања можете преузети “Упутство за поступање у вези са применом регистара/база података у клиничким испитивањима у Републици Србији”, односно ОВДЕ.