Поштовани,

 

За захтеве  који се  подносе  од 01.05.2023. године  у  систему  АДИС ЛЕК  примењује  се  рок  за  подношење  захтева. Рок  за  припрему  и  подношење  Захтева  у АДИС ЛЕК од  01.маја  2023  године,  укључујући  и  плаћање  по  издатој  профактури, је 20 дана. Профактура  постаје  видљива  подносиоцу  захтева  након  подношења  захтева  (Изјаве). Након  овог  рока  неће  бити  могуће  поднети  захтев,  нити  ће  евентуалне  пријаве  након  истека  20 дана  кроз  техничку  подршку  бити  решаване. Уколико  је  извршено  плаћање  по  профактури, а  захтев  због  истека  рока  није  могуће  поднети,  неопходно  је у  систему  да се,  приликом  сторнирања  захтева,  поднесе  попуњен  и  електронски  потписан  образац  Сторно  захтева  у  припреми,  ради  повраћаја  новца. Моле се  подносиоци  захтева  да  благовремено  прилагоде  начин  припреме  и  подношења  захтева.

 

Агенција за  лекове  и  медицинска  средства  Србије