На сајту АЛИМС-а у функционалној области Хоме/Регулатива/Хумани лекови/Упутства/Садржај документације за клиничка испитивања је објављено „Упутство за подношење захтева за одобрење спровођења клиничког испитивања“, у којем се налазе смернице за подношење захтева са документацијом за одобрење клиничког испитивања у Републици Србији. Наведено упуство можете преузети овде.