Усвојен је образац биографије за главног истраживача у клиничким испитивањима лекова, који можете преузети овде, односно из дела Регулатива, Хумани лекови, Обрасци , Обрасци везани за клиничка испитивања. Подносиоци захтева дужни су да за све захтеви који се подносе након 18. априла 2023. године биографије главних истраживача поднесу на приложеном обрасцу, поштујући инструкције које се на њему наводе. Такође, за предмете који су заведени пре наведеног датума, на питања везано за главне истраживаче а која се постављају у току процене било од стране ЕОС или АЛИМС или заједнички у току формалне процене, подносиоци захтева дужни су да доставе биографије главних истраживача на истом обрасцу.