У просторијама Агенције за лекове и медицинска средства Србије је 28.03.2023. године потписан споразум о сарадњи између ФКС и АЛИМС-а којим се успоставља и подстиче ближа кооперација у области размене информација о лековима и медицинским средствима. Споразум су потписали Спец. др. мед. Саша Јаћовић в.д. директора АЛИМС-а и дипл. фарм. Славица Милутиновић директорка ФКС.
Конструктивном састанку на више тема, који је претходио потписивању су присусутвовали са стане АЛИМС, поред директора др Јаћовића, и Мр пх. Младен Богдановић, руководилац Националног центра за информације о лековима и медицинским средствима, као и Маг. фарм. Павле Зелић, менаџер за међународну сарадњу, европске интеграције и комуникације у АЛИМС, док је са стране ФКС, поред директорке Милутиновић, учествовала и генерални секретар Драгана Рајковић , дипл. фарм. спец.
Иницијатива за потписивање споразума покренута је од стране АЛИМС-а и ФКС са циљем да размена информација, а самим тим и комуникација и информисање чланства Коморе по свим питањима из надлежности ове две институције буде што ефикасније у наредном периоду.
Поред тога, како је наведено у споразуму, АЛИМС и ФКС желе да дају заједнички допринос заштити и унапређењу здравља и информисаности грађана и медицинских радника, и информација и предлога за рационално коришћење лекова. Ова сарадња ће подразумевати израду и спровођење пројеката у циљу заштите и унапређења здравља и информисаности грађана и медицинских радника, као и пројеката од заједничког интереса за унапређење рада АЛИМС-а односно ФКС-а, и коначно, израду и спровођење планова и програма образовања кадрова обе институције.
Фармацеутска комора Србије ће у наредном периоду омогућити преко корисничког сервиса својим члановима бесплатан приступ електронским издањима АЛИМС – Фармакотерапијском водичу 7 и електронској верзији Националног регистра лекова за 2023. годину, што је прва у низу планираних активности.
На састанку је било речи и о едукацији грађана у апотекама, и преко ФКС, посебно у контексту дезинформација и инфодемије у чему су планиране будуће заједничке активности АЛИМС и ФКС, и још једном је потрвђена спремност за узајамном подршком од које ће највеће користи имати управо грађани Републике Србије.