Обавештавају се спонзори клиничких испитивања у Републици Србији да примена Verified Clinical Trials (VCT) базе и свих других база кроз које се врши прикупљање података о испитаницима, а чија сврха и правни основ немају утемељење у Закону о заштити података о личности као и у Закону о лековима и медицинским средствима, тј. да прикупљање података о испитаницима у клиничким испитивањима у нашој земљи кроз наведене базе није дозвољено. Није оправдано коришћење ових база с обзиром на то да њихова употреба није у складу са одредбама законских и подзаконских аката који дефинишу заштиту података о личности и спровођење клиничких испитивања јер се коришћењем поменутих база не обезбеђује неопходна мера заштите података о личности а такође не остварује сврха обраде података прикупљених на тај начин. У складу са наведеним, спонзори су у обавези да из захтева који су у току одмах повуку наведене базе а коригована документа доставе као допуну захтева. За клиничка испитивања код којих се већ примењују ове базе у здравственим установама, спонзори су у обавези да најкасније до 15. априла 2023. године обуставе њихову примену и у складу са наведеним коригују документацију кроз суштинску измену и допуну.