Aжурирано је Писмо здравственим радницима о ограничењу терапијске индикације за примену лека Caprelsa које је компанија AMICUS SRB d.o.o, у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) упутила јануара 2023. године.
Исправљен је податак који је наведен у делу Додатне информације:
„Након две године, 55,7% пацијената позитивних на RET мутације лечених vandetanibom није имало прогресију болести у односу на 14,9% 40,1% пацијената позитивних на RET мутацију лечених placebom.“

Текст писма здравственим радницима можете погледати ОВДЕ.

Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области „Фармаковигиланца-Пријављивање нежељених реакција на лекове“